GENEL KURUL BİLGİLERİ
Pay Sahibinin
Adı Soyadı Ünvanı Uyruğu ve
İkametgah Adresi Vergi No
3-2, Otemachi 2-Chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo
100-8601, Japonya Japonya
Toplantı Başkanı
Yutaka Ezaki
 
Paylarının Toplam
İtibari Değeri
6.900.000    
Paylarının Edinim
Şekli ve Tarihi
(Borsa veya
borsa dışı)
6.900.000 6.900.000
Borsa Dışı
1/4/97
Katılım Şekli
Asaleten/Vekaleten
  Temsilen Sirketin Sermayesi: 6.900.000.00 TL
Toplam Hisse Adedi: 6.900.000
Asgari Toplantı Nisabı: 3.451.000
Mevcut Toplantı Nisabı: 6.900.000
Temsilci Türü   Vekaleten  
Temsilcinin
Adı Soyadı
Vergi No.
Yutaka Ezaki
V.no.3840360104