KULLANIM HÜKÜM VE ŞARTLARI


KULLANIM HÜKÜM VE ŞARTLARI
Bu web sitesi Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Buradaki Hüküm ve Şartlar herhangi bir zamanda değiştirilebilir; bu Web Sitesine girmekle, bu Hüküm ve Şartları tamamen kabul ettiğinizi teyit etmiş olursunuz.

1. Değişiklikler

Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş., Web Sitesinin tamamını veya herhangi bir kısmını duyuru yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme, yapısını değiştirme, çıkarma, sonlandırma veya geçici olarak devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

2. Telif Hakları

Bu Web Sitesinin telif hakları , içerdiği bütün bilgiler dahil, aksi belirtilmedikçe Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.’ye aittir. Telif haklarını ihlal edecek şekilde bu websitesinde ki bilgileri kullanma niyeti olması halinde şirketimizden izin alınması gerekmektedir.

3. Ticarimarkalar

Bu Websitesinde kullanılan markalar Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş. ve Sumitomo Corporation’a ait markalardır. Şirketimizin izni olmadan kullanılamaz.

4. Sorumluluğun Reddi

Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş., bu sitedeki bilgilerin kullanılmasıyla veya kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili olarak, bu sitede veya sunucuda bilgisayar virüsleri veya başka zararlı içerikler olmadığı iddiası dahil, bu bilgilerin doğruluğu, kesinliği, tamlığı, güvenilirliği ve güvenliği konusunda garanti vermez ve bu Web Sitesinin kullanılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

5. Geleceğe Yönelik Bilgiler

Bu Web Sitesi, şu anda mevcut bilgilere dayalı olarak geleceğe dönük projeksiyonlar, bunun yanı sıra ekonomik trendlerle, sektörde şiddetlenen rekabetle, pazar talebiyle, döviz kurlarıyla, vergi yasaları ve/veya diğer yasalarla ilgili riskler ve belirsizlik faktörleri hakkında bilgiler içerebilir. Dolayısıyla, gelecekte yayımlanacak faaliyet sonuçları ve diğer bilgiler, bu tür faktörler nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş, bu Web Sitesinde verilen bilgilerden yararlanılması nedeniyle uğranabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca bu Web Sitesinde yer alan geleceğe yönelik bilgileri, yeni bilgilere ve/veya gelecekteki olaylara göre değiştirmekle ve/veya yayımlamakla yükümlü değildir. Bu web sitesinde yayımlanan bilgiler bir yatırım yapma çağrısı değildir. Yatırımcıların salt bu web sitesinde yayımlanan bilgilere güvenmek yerine, kendi yatırım kararlarını almaları önerilir.

6. Linkler

Bu Web Sitesi, başka web sitelerine linkler içerebilir. Bu linklerin kullanılması sorumluluğu yalnızca kullanıcıya aittir. Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş, link verilen sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca, link verilen sitelerin kullanımı, söz konusu sitenin hüküm ve şartlarına tabidir. Kendi sitenizde bizim sitelerimize bizden önceden izin almaksızın link vermenize izin verilmez.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri

Bu Web Sitesinin kullanılması ve bu Hüküm ve Şartların yorumlanması ve/veya uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygundur ve tabidir. Bu Web Sitesinin kullanılmasından doğan uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mahkemesinde halledilecektir.