Sumitomo Corporation Grubu organizasyon genelinde çok çeşitli sosyal katkı faaliyetleriyle iştigal etmektedir. Bu faaliyetlerin amacı, iş faaliyetlerimizin amacıyla aynıdır: sürdürülebilir bir toplum inşa edilmesine yardımcı olmak, çünkü sosyal katkı faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin önemli bir parçasını oluşturur.

Topluma geniş bir yelpazede katkı yapan küresel bir organizasyon olan Sumitomo Corporation Grubu, dünyanın her yanında aşağıdaki Temel İlkelere dayalı olarak çok çeşitli sosyal katkı faaliyetleri yürütür.

Sosyal Katkı Faaliyetlerine dair Temel İlkeler


"Sağlam iş faaliyetleri yoluyla refaha ulaşmak ve rüyaları gerçekleştirmek” kurumsal misyonumuzdur ve Sumitomo Corporation Grubunun bir yönetim ilkesidir. Biz bu ilkeyi Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzun temel esası olarak kabul ediyoruz. Ayrıca, sosyal katkı faaliyetlerini, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Topluma geniş bir yelpazede katkı yapan küresel bir organizasyon olan Sumitomo Corporation Grubu, aşağıdaki Temel İlkeleri esas alarak, dünyanın her yanında çok çeşitli sosyal katkı faaliyetleri yürütmektedir.

Sumitomo Corporation Grubunun Sosyal Katkı Faaliyetlerine dair Temel İlkeleri


AMAÇ

Bizler, küresel bir organizasyon olarak, iş faaliyetlerimiz ve sosyal katkı faaliyetlerimiz yoluyla, Sumitomo Corporation Grubunun Yönetim İlkelerini ve Faaliyet Yönergelerini uygulayarak, sürdürülebilir bir toplum inşa edilmesi amacıyla, sosyal meseleler üzerinde çalışacağız.

FAALİYETLER

Toplumun sürdürülebilir gelişiminin sürücüsü olacak bir sonraki nesil insan kaynaklarının gelişimini ve dünyanın her yanında iş yaptığımız bölgelerde yerel topluluklara katkı yapmayı amaçlayan sosyal katkı faaliyetleriyle iştigal edeceğiz. Ayrıca, iyi bir kurumsal yurttaş olarak çeşitli faaliyetlere katılacağız.

YAKLAŞIM

Faaliyetlerimizi alçakgönüllülük ve yüksek hedeflerle sürekli iyileştirmek için çalışacak ve yüksek düzeyde bir şeffaflığı korumaya çaba sarf edeceğiz, bir yandan da bütün paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Sumitomo Corporation gurubunun ilkelerini izleyerek Sumitomo Corporation Dış Tcaret A.Ş. nin katkı sağladığı faaliyetler:

  • Turkiye Van Depremi maddi zararı için katkıda bulundu.
  • İstanbul Japon Okuluna eğitim ekipmanları yardımında bulundu.
  • İstanbul Beyoğlu Pirireis okuluna mobilya yardımında bulundu.
  • Geyre Vakfı Afrodisias Kazılarına yardım için yapılan konsere katılım katkısında bulundu.
  • İstanbul Japon Araştırma Dernegine yapılan akedemik çalışmalara katkıda bulundu.