KURUMSAL MİSYON

MİSYON VE İLKELER


Sumitomo Corporation Grubunun, Yönetim İlkelerinden ve Rehber Faaliyet İlkelerinden oluşan Kurumsal Misyon Beyanı, Şirketin temel ve nihai değer standardıdır. Yönetim İlkeleri, Şirketin 400 yıllık iş tarihinde geliştirilmiş Sumitomo iş felsefesinin, basit ve net bir yapı şeklinde oluşturulan bir çağdaş ve küresel bakış açısından yeniden tanımlanmasıdır. Rehber Faaliyet İlkeleri, Şirketin ve yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekli davranış biçimini belirler ve Yönetim İlkelerinin gerçekleştirilmesi için araçlar sağlar.

KURUMSAL MİSYON BEYANIKURUMSAL VİZYON


Değişimlere ayak uydurma konusunda her zaman bir adım önde olmayı, yeni değerler yaratmayı ve topluma büyük ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

YÖNETİM İLKELERİ

 • Kurumsal Misyon
  Sağlam ticari faaliyetlerle refaha ulaşmak ve rüyaları gerçekleştirmek.

 • Yönetim Biçimi
  Dürüst ve doğru yönetime en büyük önemi vermek ve bireye en üst düzeyde saygı duymak.

 • Kurumsal Kültür
  Canlılık dolu ve yenilikleri destekleyen bir kurumsal kültür oluşturmak.

REHBER FAALİYET İLKELERİ

 • Sumitomo’nun iş felsefesi esasında ve Yönetim İlkelerine uygun olarak dürüstlük ve içtenlikle hareket etmek
 • En yüksek etik standartları korurken, yasalara ve kurallara uymak
 • Şeffaflık ve açıklığa büyük değer vermek
 • Küresel çevrenin korunmasına önem vermek
 • İyi bir kurumsal vatandaş olarak topluma katkılarda bulunmak
 • Aktif iletişim yoluyla ekip çalışması ve entegre kurumsal güce ulaşmak
 • Net hedefler koymak ve heyecan içinde bunlara ulaşmak


İNSAN HAKLARI POLİTİKASI


Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş., yönetim ilkelerine uygun olarak, yerel topluma geniş çapta katkıda bulunan ve bireye en üst düzeyde saygı göstermeye birinci derecede önem veren bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için insan haklarına saygı gösterecek ve toplumla birlikte sürdürülebilir büyümeyi sürdüreceğiz.
Sumitomo Corporation Group'un İnsan Hakları Politikasının detaylarına buradan bakabilirsiniz;

Respect for Human Rights | Sumitomo Corporation